Mural - Instituto Niten Fortaleza

Mural Niten Fortaleza

imgcentral
Treino de Ikkaku ryu Jittejutsu (Gashuku Santos - Fev/2008)

Voltar para todos

Momentos de Ouro - MELODIA

por Niten - 29-ago-2017Momentos de Ouro - Sensei Jorge Kishikawa
A filosofia do Bushido aplicada para a vida.

Tags: MomentosdeOuro,


Últimas postagens:
Voltar para todos