Mural - Instituto Niten Fortaleza

Mural Niten Fortaleza

imgcentral
Treino de Ikkaku ryu Jittejutsu (Gashuku Santos - Fev/2008)

Voltar para todos

TRK Fortaleza

por Izakiel - 21-ago-2017

IAIJUTSU
- Edson
- Taís
- Caio

KENJUTSU
- Edson
- Caio
- Izakiel

NITEN ICHI RYU
- Edson
- Izakiel
- Caio
Últimas postagens:
Voltar para todos